خرخاکی صفحه اول دانلود کنترل خرخاکی

نکاتی جالب در مورد خرخاکی ها

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

خرخاکی ها مانند کرم های خاکی برای باغچه ها مفید بشمار می آیند چرا که خاک را زیر و رو کرده و تولید کمپوست می کنند.
اگر در محل زندگی خود، تعدادی خرخاکی را مشاهده کردید احتملا نشان دهنده مشکل رطوبت در خانه است چون خرخاکی ها به خاطر رطوبت موجود به خانه شما هجوم آورده اند.

خرخاکی
ولی به طور کلی خرخاکی ها را یک مشکل جدی برای خانه ها به حساب نمی آورند به این دلیل که آنها بیماری ها را گسترش نمی دهند و به سازه ها و چوب های ضد پوسیدگی آسیبی نمی رسانند.
برخی گونه های خرخاکی که به خرخاکی گلوله ای معروفند هنگام مواجهه با خطر خود را به شکل گلوله درمی آورند تا فقط پوسته سخت بدنشان در معرض خطر قرار گیرد.

خرخاکی
شاخکهایی که روی سر خرخاکی ها قرار دارد به آنها در پیدا کردن راه کمک می کند همچنین با کمک آنها می تواند بوی مواد شیمیایی را حس کند(توسط گیرنده های موجود در انتهای شاخک ها).

یوروپادهای-خرخاکی
شاخک های کوچک انتهایی خرخاکی که یوروپاد نام دارند در امر هدایت او نقش دارند و همچنین برخی گونه های خرخاکی بوسیله همین شاخک ها از خود ماده ای ترشح می کنند تا شکارچیان را دور سازند.
خرخاکی ها همراه غذای خود آب هم می نوشند، اما میتوانند علاوه بر دهان خود آب را از طریق یوروپادها هم بنوشند. هنگام نوشیدن آب با یوروپادها آنها را به هم میفشارند و روی سطح مرطوب قرار داده و آب می نوشند.
خرخاکی همچنین می تواند از طریق اسکلت خارجی خود در مناطق با رطوبت بالا بخار آب را جذب کند در حقیقت آنها مدت طولانی در مناطق مرطوب می مانند و پس از اینکه سیراب شدند تمایل دارند به مناطقی که رطوبت کمتری دارند بروند.
خرخاکی نر توسط باکتری به نام وُلباخیا به نوع ماده(مونث) تبدیل می شود این باکتری روی هورمون های مردانه تاثیر گذاشته و آنها را بهم میریزد.
وقتی این باکتری توسط سیتوپلاسم سلول های تخم به نسل بعد منتقل می شود این به معنی شانس بهتر وُلباخیا برای زنده ماندن است چون تمامی خرخاکی های نسل بعد ماده بود و همه آلوده به این باکتری هستند پس وُلباخیا شانس انتقال به نسل سوم را هم داراست.
عمر خرخاکی حدود سه سال است که در برخی ممکن است به چهار سال هم برسد.
با وجود اندازه کوچک و پوسته سخت و توانایی گلوله شدن هنگام خطر اما خرخاکی شکارچیان زیادی دارد از جمله: عنکبوت ها، وزغ، هزارپا،حشره خوار(پستانداری شبیه موش) و ....