خرخاکی صفحه اول دانلود کنترل خرخاکی

درباره خرخاکی چه میدانید؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

خرخاکی

خرخاکی

خرخاکی یک سخت پوست است از راسته جورپایان با نام علمی Oniscidea. سه هزار گونه از خرخاکی ها شناخته شده است.
خرخاکی ها تنها سخت پوستانی هستند که روی خشکی زندگی می کنند. طول بدن آنها 11 میلی متر است که نسبتا کوچک است و هرگز بزرگتر از سه چهارم یک اینچ(تقریبا 1.8 سانتیمتر) نخواهد شد.
بدن آنها بیضی شکل بوده پشت آنها برآمده و زیر بدن آنها خالی است.
دو تا از رایجترین خرخاکی های اروپایی Oniscus asellis که بدنی قهوه ای رنگ داشته و لکه های زرد رنگی در پشت خود دارد و Porcellio scaber که بدنی با رنگی بین آبی و توسی دارد. هر دوی آنها بدنی نسبتا تخت دارند.

بدن-خرخاکی

بدن-خرخاکی

آناتومی بدن خرخاکی
خرخاکی ها بدنی تخت دارند. سر و شکم آنها کوچک است اما قفسه سینه آنها در مقایسه با دیگر قسمتها بزرگ است. بدن خرخاکی از هفت صفحه سخت مجزا که روی هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. سینه خرخاکی متشکل از 7 بند است.
خرخاکی دارای شکمی است که از 6 بند تشکیل شده است. خرخاکی دارای 14 پاست و هر پا شکلی گرد دارد و در انتها خرخاکی دو جفت شاخک دارد که یک جفت آن کوچک و آن دو شاخک دیگری بلند هستند و دارای چند بند می باشد.

کیسه-زایشی-خرخاکی

نوزادان-خرخاکی
تولید مثل
خرخاکی ها دارای دو جنس نر و ماده هستند. پس از جفت گیری ماده تخم گذاری می کند و تخم هایش را درون یک کیسه زایشی همراه خودش میبرد.او این کار را تا مدتی بعد از خارج شدن نوزادان از تخم انجام میدهد و به این ترتیب میتواند از بچه هایش حفاظت کند.
همانطور که خرخاکی بزرگ می شود، پوست می اندازد. آنها چندین بار تا زمانیکه کاملا بزرگ شوند پوست می اندازند. تا بالغ شدن آنها حدود سه سال طول می کشد.

بوم شناسی
خرخاکی ها رطوبت را دوست دارند به این دلیل که دارای ساختاری آبشش مانند در زیر شکمشان هستند و از طریق آن نفس می کشند. این آبشش ها برای خرکاکی بسیار مهم است و اگر خشک شوند خرخاکی خواهد مرد.
خرخاکی ها در مکان های تاریک، زیر سنگ ها در باغچه ها زیر تنه های درختان افتاده و یا اطراف زباله ها زندگی می کنند.
خرخاکی ها معمولا شب ها فعال هستند و موجوداتی هستند که از اندام مرده مواد خصوصا گیاهان تغذیه می کنند.
خرخاکی خسارت خیلی جزئی با خوردن ریشه گیاهان و گیاهان پوسیده که بر روی زمین افتاده اند به آنها می زند و از اینرو نمیتوان آن را یک آفت برای گیاهان دانست چون صدمه قابل توجهی به گیاه نمیزند.