خرخاکی صفحه اول دانلود کنترل خرخاکی

تولید مثل خرخاکی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

تولید-مثل-خرخاکی-ها

تولید مثل این موجودات غالبا در شب هنگام رخ می دهد به همین دلیل است که به ندرت قابل مشاهده است.
وقتی که یک خرخاکی نر یک خرخاکی ماده مناسب را پیدا می کند از پشت او بالا می رود و در حالیکه سر او را با زائده های دهانش می لیسد با پاهای جلویی اش روی خرخاکی ماده می زند.
سپس به یک طرف خرخاکی ماده می رود و اسپرم را به یکی از دهانه های ناحیه تناسلی انتقال می دهد و بعد به سمت دیگر او می رود و اسپرم را به دهانه های تناسلی باقیماده منتقل می کند.
در طول فصل تولید مثل ماده های بارور یک کیسه زایشی درست می کنند که متشکل است از ساختارهای برگ شکلی که روی هم قرار گرفته اند که به "oostegites" اواِستِگایت معروف است و یک کف کاذب زیر بدن خرخاکی ایجاد میکند.
تخم های بارور شده وارد این فضای پر از مایع می شوند و خرخاکی های جوان وقتی که کاملا رشد یافتند از کیسه زایشی خارج می شوند. آنها تا بالغ شدن کامل چندین بار پوست اندازی می کنند.

ویدیوی جفت گیری خرخاکی


دانلود کلیپ
حجم : 21 مگابایت
زمان : 5 دقیقه


ویدیوی خرخاکی در حال پوست اندازی


دانلود کلیپ
حجم : 18 مگابایت
زمان : 7 دقیقه


ویدیوی خارج شدن نوزادان خرخاکی از کیسه زایشی


دانلود کلیپ
حجم : 1 مگابایت
زمان : 23 ثانیه